Svensk och Nordisk Tankrengöring Ek. För.

SNTCA är en intresseförening för företag verksamma inom området invändig rengöring av tankfordon, järnvägstankar, tankcontainer samt IBC, för både flytande produkter och torrbulk.

Tankrengöringsföretag i nordiska länder kan söka medlemskap i SNTCA.

Denna webbplats ger information om föreningen och medlemmarna, föreningens ambitioner samt arbete inom miljö och säkerhet.