Kontakt

Svensk & Nordisk Tankrengöring Ekonomisk Förening
Mail: info@sntca.se

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 består av:
Viggo BuerOrdförande viggo.buer@dynea.com
Jostein GronvoldSekreterarejostein.gronvold@ttvask.no
Christer AnderssonKassörcandersson@tankclean.se