Kontakt

Svensk & Nordisk Tankrengöring Ekonomisk Förening
Mail: info@sntca.se

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 består av:
Hardy StaalOrdförandehs@iat.dk
Viggo BuerSekreterareviggo.buer@dynea.com
Christer AnderssonKassörcandersson@tankclean.se