Om Oss

Under lång tid har det funnits ambitioner att införa standardiserade
beskrivningar över genomfört arbete och ett standardiserat 
rengöringsdokument. 

Nu har EFTCO efter långt och träget arbete skapat standardiserade koder
för arbetet som utförs och ett standardiserat europeiskt rengöringsdokument. (ECD – Eftco Cleaning Document)

SQAS

Målet är att introducera detta rengöringsdokument hos tankrengöringsföretagen
i Europa som är samtidigt ett bevis på att anläggningen i fråga genom gått 
revision enligt SQAS. 

EFTCO

SNTCA är medlem i EFTCO, European Federation of Tank Cleaning Organisations.
Genom medlemskapet i EFTCO får medlemmarna tillgång till ett Europeiskt 
nätverk av tankrengöringsföretag med bl.a. utbyte av tekniska erfarenheter, 
säkerhetsfrågor samt möjlighet att införa det Europeiska Tankrengörings Intyget.